Belastningsforsøk på friksjonspeler i Norge og internasjonalt har gitt klare tegn på at pelenes bæreevne kan øke betydelig og gjennom mange år etter at de er installert. Denne erfaringen er nå i ferd med å bli bekreftet i et større forskningsprosjekt.

– Tidligere data har vist at peler kan øke sin bæreevne med 10 til 50 prosent i løpet av to år, og med 50 til 100 prosent i løpet av ti år. Det betyr at mange av dagens pelefundamenter i praksis er overdimensjonert, forklarer NGIs tekniske direktør Kjell Karlsrud.

Statens Vegvesen fikk et illustrerende eksempel på tidseffekt da en av de bærende pelene under Nye Minnesundbrua på E6 gjennom Eidsvoll ble testet på nytt i 2006. Det viste seg da at bæreevnen var blitt hele 2,7 ganger større enn ved forrige test under utbyggingen i 1992.

NGI tok i 2006 initiativet til et forskningsprosjekt som skal utvikle systematisk kunnskap om utviklingen av friksjonspelers bæreevne over tid. Dette såkalte Peleprosjektet startet i 2007, og nå begynner de første resultatene å komme. – Det er for tidlig å gå ut med detaljerte konklusjoner fra de pågående forsøkene, men det generelle inntrykket er at vi har fått resultater som bekrefter en betydelig tidseffekt, og at tidseffekten er sterkt avhengig av type grunnforhold, forteller Karlsrud.

Forklaringen på et friksjonspeler får økt bæreevne etter installasjonsfasen, er at grunnen rundt pelene blir sterkere over tid. – Dette tror vi dels har sammenheng med en gradvis økning av de horisontale spenninger som virker mot pelene etter at de er rammet, og dels med geokjemiske prosesser i jorda nærmest pelenes overflate, sier Karlsrud.

Kan gi store besparelser
Friksjonspeler er mye brukt på land der det er for dypt ned til fjell, samt for nesten alt som finnes av stålplattformer offshore. Det gjelder også vindmølleparker, som er i sterk fremvekst. Resultatene fra Peleprosjektet vil derfor være relevante for både offshorebransjen og den landbaserte bygge- og anleggsindustrien.

– Resultatene fra Peleprosjektet betyr at byggherrene i fremtiden vil kunne regne med at pelene i mange fundamenter tåler mer enn de kan regne med i dag, og det betyr i klartekst at behovet for peler vil kunne bli redusert. Det er svært kostbart å ramme peler ned i grunnen, så her er det mange penger å spare. Det skal ikke mange byggeprosjekter til før den samlede norske bygg- og anleggsbransjen har spart inn langt mer enn kostnadene til Peleprosjektet, spår Karlsrud.

Les hele artikkelen i Byggeindustrien nr 4 – 2011

Les omtale på BIA-programmets nettsider hos Norges forskningsråd