Blog Image

Forskningsbloggen

Om bloggen:

Nyheter og reportasjer fra norsk forskning.

Bergen har lært av Oslo

Klima og miljø Posted on Thu, February 23, 2012 12:02:40

Planleggingen av miljøoppryddingen i Oslo havn fokuserte ikke på utadvendt kommunikasjon. Det har Bergen havn tatt lærdom av.

Da planleggingen av en miljøopprydding i Oslo havn begynte for cirka 15 år siden, var det ikke vanlig å tenke på utadvendt kommunikasjon i de tidlige fasene. Dette var noe av grunnen til at enkelte miljøtiltak, som dypvannsdeponeringen av forurensede sedimenter ved Malmøykalven, ble møtt med skarp kritikk fra deler av miljøbevegelsen og lokalbefolkningen.

– De som blir berørt av et tiltak har ofte veldig god lokal kjennskap til det aktuelle området. Hvis interessentene og lokalbefolkningen involveres på et tidlig tidspunkt, kan prosjektet få tilført mye og verdifull lokal informasjon, sier Amy Oen ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Hun har ledet forskningsprosjektet ”Sediment og samfunn”, som har tegnet et veikart for mer fredelige miljøoppryddinger i fremtiden.

Les mer på forskning.no
Se også Kommunalteknikk nr. 12/2011 (last ned her) på side 18 og 19.Plaststrimler mot forurensning

Klima og miljø Posted on Thu, February 23, 2012 11:59:53

Miljøovervåking har aldri vært enklere. En nyutviklet prøvetaker som består av enkle plaststrimler, kan brukes til å måle innholdet av organiske forurensninger i både luft, vann og jord/sedimenter. Prøvetakeren kan attpåtil brukes til å avsløre kilden til forurensningene.

Den tradisjonelle måten for måling av forurensninger i luft og vann er å trekke en stor prøvemengde gjennom et filter, for deretter å analysere filteret og kartlegge hva slags stoffer som er blitt fanget der.

Men innholdet av forurensninger i luft og til dels vann kan variere mye fra dag til dag, og denne ”støvsugermetoden” gir bare et øyeblikksbilde av forurensningsnivået.

Enkelt og praktisk

En ny type prøvetaker som er blitt utviklet ved NGI (Norges Geotekniske Institutt) fungerer på en helt annen måte. Prøvetakeren er enklere og mer kostnadseffektiv enn tradisjonelle metoder. I tillegg til at den måler innholdet av forurensende stoffer i miljøet, kan den attpåtil fortelle hvilken del av miljøet forurensningene sannsynligvis kommer fra.

Les mer på http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247977