Blog Image

Forskningsbloggen

Om bloggen:

Nyheter og reportasjer fra norsk forskning.

Den norske internett-pioneren

Nytt om forskning 2012 Posted on Wed, March 21, 2012 20:25:36

Internett hadde neppe vært det samme uten Pål Spilling. På 1970-tallet var Spilling med på utviklingen av forløperen til Internett, og på 1980-tallet bygde han det første norske internettet. Han var også den første nordmannen som ble hacket, og den første som underviste i et elektronisk klasserom.

Professor emeritus Pål Spilling har satt store spor etter seg både i Norge og internasjonalt. Den amerikanske it-guruen Vinton Cerf, også kjent som “Internetts far”, har erklært at Pål Spilling og to andre norske forskeres bidrag var helt sentrale for utviklingen av den såkalte TCP/IP-protokollen som ligger til grunn for dagens internett.

Pål Spilling (født 1934) tok doktorgraden i kjernefysikk ved Universitetet i Utrecht i Nederland i 1968. I 1972 begynte han som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, og allerede året etter ble han ble den første nordmannen som koblet seg til det amerikanske forsvarsdepartementets ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Deretter gikk det slag i slag.

Pål Spilling ble blant annet en sterk pådriver for pakkesvitsjing. Denne teknologien går ut på at informasjon som sendes gjennom nettet blir delt opp i pakker som sendes enkeltvis via noder fra avsenderen til mottakeren, uten at det først er opprettet en direkte kommunikasjonslinje.

Les mer på forskning.noNøyaktige målinger av havisen i Arktis

Klima og miljø Posted on Wed, March 21, 2012 20:00:35

Hvor mye is finnes det i Arktis om
sommeren? Spørsmålet er viktig både for klimaet, skipsfarten og isbjørnene, men
hittil har det ikke eksistert presise målinger av sommerisen. Tyske
og norske forskere har nå utviklet en ”superfugl” som kan revolusjonere
ismålingene i Arktis.

Utbredelsen av sommeris
i Arktis har vært for nedadgående i mange år, muligens helt siden 1979. Bare
fra 1996 til 1998 ble den gjennomsnittlige istykkelsen redusert fra ca. 2,5 til
ca. 2 meter, og mye tyder på at dagens havisutbredelse er den laveste på hele 1450 år. Men målingene av havisen har hittil vært beheftet med en
betydelig feilkilde, fordi det ikke har vært mulig å måle isens tykkelse på en
presis måte – bare utbredelsen. Nå har forskere ved NGI (Norges Geotekniske Institutt) og det tyske Alfred Wegener-instituttet imidlertid testet et nyutviklet målesystem som er i stand til å måle istykkelsen i Arktis med en nøyaktighet
som aldri er oppnådd tidligere, forteller Andreas Pfaffhuber ved NGI.

Det nye målesystemet ser ut som en liten
krysser-rakett eller en bombe (bildet), men Pfaffhuber og de internasjonale kollegene
foretrekker å kalle det en ”bird”. I dette tilfellet er det snakk om en
”superfugl” fullstappet av avansert teknologi, som henger i et tau 10-15 meter
over isen mens det taues av helikopter eller fly i ca. 130 km/t. Den viktigste nyvinningen er at den
nye superfuglen er i stand til å måle tykkelsen i skrugarder, noe som aldri tidligere har vært mulig.

Les mer hos NGI.no
Les mer hos Geoforskning.no