Internett hadde neppe vært det samme uten Pål Spilling. På 1970-tallet var Spilling med på utviklingen av forløperen til Internett, og på 1980-tallet bygde han det første norske internettet. Han var også den første nordmannen som ble hacket, og den første som underviste i et elektronisk klasserom.

Professor emeritus Pål Spilling har satt store spor etter seg både i Norge og internasjonalt. Den amerikanske it-guruen Vinton Cerf, også kjent som “Internetts far”, har erklært at Pål Spilling og to andre norske forskeres bidrag var helt sentrale for utviklingen av den såkalte TCP/IP-protokollen som ligger til grunn for dagens internett.

Pål Spilling (født 1934) tok doktorgraden i kjernefysikk ved Universitetet i Utrecht i Nederland i 1968. I 1972 begynte han som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, og allerede året etter ble han ble den første nordmannen som koblet seg til det amerikanske forsvarsdepartementets ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Deretter gikk det slag i slag.

Pål Spilling ble blant annet en sterk pådriver for pakkesvitsjing. Denne teknologien går ut på at informasjon som sendes gjennom nettet blir delt opp i pakker som sendes enkeltvis via noder fra avsenderen til mottakeren, uten at det først er opprettet en direkte kommunikasjonslinje.

Les mer på forskning.no