Hvor mye is finnes det i Arktis om
sommeren? Spørsmålet er viktig både for klimaet, skipsfarten og isbjørnene, men
hittil har det ikke eksistert presise målinger av sommerisen. Tyske
og norske forskere har nå utviklet en ”superfugl” som kan revolusjonere
ismålingene i Arktis.

Utbredelsen av sommeris
i Arktis har vært for nedadgående i mange år, muligens helt siden 1979. Bare
fra 1996 til 1998 ble den gjennomsnittlige istykkelsen redusert fra ca. 2,5 til
ca. 2 meter, og mye tyder på at dagens havisutbredelse er den laveste på hele 1450 år. Men målingene av havisen har hittil vært beheftet med en
betydelig feilkilde, fordi det ikke har vært mulig å måle isens tykkelse på en
presis måte – bare utbredelsen. Nå har forskere ved NGI (Norges Geotekniske Institutt) og det tyske Alfred Wegener-instituttet imidlertid testet et nyutviklet målesystem som er i stand til å måle istykkelsen i Arktis med en nøyaktighet
som aldri er oppnådd tidligere, forteller Andreas Pfaffhuber ved NGI.

Det nye målesystemet ser ut som en liten
krysser-rakett eller en bombe (bildet), men Pfaffhuber og de internasjonale kollegene
foretrekker å kalle det en ”bird”. I dette tilfellet er det snakk om en
”superfugl” fullstappet av avansert teknologi, som henger i et tau 10-15 meter
over isen mens det taues av helikopter eller fly i ca. 130 km/t. Den viktigste nyvinningen er at den
nye superfuglen er i stand til å måle tykkelsen i skrugarder, noe som aldri tidligere har vært mulig.

Les mer hos NGI.no
Les mer hos Geoforskning.no