Blog Image

Forskningsbloggen

Om bloggen:

Nyheter og reportasjer fra norsk forskning.

Nakensneglen – dyr eller plante?

Nytt om forskning 2008 Posted on Wed, November 04, 2009 12:30:48

Snegler hører ubestridt hjemme i dyreriket, men nakensneglen Elysia viridis i Trondheimsfjorden har kloroplaster og driver med fotosyntese – som om den skulle vært en plante.

BR Media har produsert nyhetsbrev fra forskningsprogrammet Havet og kysten siden 2006. Intervjuet med førsteamanuensis Jussi Evertsen, som har studert “snegleplantene”, sto i nr 2/2008. Samtlige nyhetsbrev er tilgjengelige i pdf-format på Havet og kystens hjemmeside.Det privatiserte overvåkingssamfunnet

Nytt om forskning 2008 Posted on Wed, November 04, 2009 10:23:21

De private sikkerhetsfirmaene utgjør en mye større del av det såkalte ”overvåkingssamfunnet” enn de fleste er klar over. Politiet står for en veldig liten del av videoovervåkingen i Norge i dag. De private aktørene bare i Oslo har flere tusen overvåkingskameraer, mens Oslo-politiet bare hadde seks kameraer rundt Oslo S i 2008.

BR Media produserte i 2008 sluttrapporten “Ny teknologi og samfunnsendring” fra forskningsprogrammet Kommunikasjon, IKT og medier (KIM). Rapporten inneholdt intervjuer med blant annet forskerne Svein Østerud, Heidi Mork Lomell, Katja Frank Aas og Harald Baldersheim (UiO), Per Morten Schiefloe, Nora Levold og Vivian Lagesen (NTNU), Marika Lüders (Sintef IKT), Rune Ottosen (Høgskolen i Oslo), Aud Obstfelder (NST) og programstyrelederen professor Martin Eide (UiB).

Bildet: Bare i Oslo sentrum har private sikkerhetsfirmaer flere tusen overvåkingskameraer. (Foto: BR Media)Norges første Kavli-institutt

Nytt om forskning 2008 Posted on Wed, November 04, 2009 08:48:53

Den norskamerikanske fysikeren, forretningsmannen og milliardæren Fred Kavli utnevnte i 2007 Senter for hukommelsesbiologi (CBM) til det første norske av hittil 15 internasjonale Kavli-institutter. Utnevnelsen betyr at instituttet får rundt sju millioner kroner i årlig støtte i uoverskuelig framtid, i tillegg til en enorm internasjonal anerkjennelse.

– Årsaken til at vi valgte CBM er at de har gjort et enestående arbeid innen nevrovitenskap. Dette miljøet er verdenskjent innen sitt felt. Eksperter på området har sagt at arbeidet til CBM er noe av det beste som er gjort på 25 år, sa Fred Kavli. Det nye Kavli Institute for Systems Neuroscience ble formelt innviet 14. august 2007, da daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal signerte en avtale sammen med rektor Torbjørn Digernes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Fred Kavli.

BR Media produserte i 2008 deler av innholdet i “Annual Report 2007” fra Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for the Biology of Memory (KI-CBM) i Trondheim. Årsmeldingen inneholdt blant annet intervjuer med direktørene May-Britt og Edvard Moser samt forskerne Rosamund Langston, Menno Witter, Stefan Leutgeb, Ayumu Tashiro, Marianne Fyhn og Torkel Hafting Fyhn. Bildet: Edvard og May-Britt Moser. (Foto: BR Media)


Bildet: Edvard og May-Britt Moser. (Copyright: BR Media)Digitale tidsstempler avslører kriminelle

Nytt om forskning 2008 Posted on Mon, November 02, 2009 19:08:58

En av kriminaletterforskernes viktigste oppgaver er å finne ut hva som skjedde, og i hvilken rekkefølge det skjedde. Mange kriminelle databrukere har lært seg å forfalske de elektroniske tidsstemplene som ellers kunne fastslått forbrytelsenes tidspunkt og rekkefølge, men nå er det utviklet metoder og algoritmer som kan avsløre slike forfalskninger.

BR Media produserte i 2008 sluttrapporten “IKT-sikkerhet – det kontinuerlige kappløpet” fra forskningsprogrammet IKT SoS (IKT Sikkerhet og sårbarhet). Rapporten inneholder blant annet intervjuer med programstyreleder Leif Nilsen (Thales Norway AS) og forskerne Håvard Fridheim (FFI), Odd Helge Longva og Martin Gilje Jaatun (Sintef IKT), José Julio Gonzales (UiA), Stig Frode Mjølsnes og Øystein Nytrø (NTNU), Svein Yngvar Willassen, (Inside-Out AS), Dag Wiese Schartum og Tommy Tranvik (UiO), Tor Helleseth og Kjell Jørgen Hole (UiB), Ketil Stølen (Sintef) og Einar Snekkenes (Høgskolen i Gjøvik).